063/ 449-567 drstosljevic@gmail.com

Čime se bavimo?

Metodologija tretmana

Metod tretmana porodice Stošljević, kojim se leči razvojna disfazija, mucanje, tikovi, noćno mokrenje i drugo, nosi naziv „OTVORENI SISTEM STIMULACIJE HUMANOG RAZVOJA“ a nastao je još daleke 1969. godine. Ovaj način lečenja se primenjuje u više od 30 zemalja sveta kao i u svim zemljama bivše SFRJ gde praksu obavljaju naši bivši studenti. Tokom ovog dugogodišnjeg perioda našom metodom smo lečili više od 10000 pacijenata. Detalji metodologije su prikazani na sledećim prezentacijama koje se odnose na razvojnu disfaziju i mucanje.

O Nama

Porodica “STOŠLJEVIĆ” se bavi lečenjem dece i omladine sa psihofiziološkim poremećajima još od 1953. godine kada je Prof. dr Lazar Stošljević (1933-2015) izlečio svog prvog pacijenta od noćnog mokrenja, a desetak godina kasnije i Prof. Nada Stošljević (1943-2011) svog prvog pacijenta od mucanja. Krajem 80-tih godina prošlog veka ovoj prvoj generaciji stručnjaka su se priključili dr med. Mirjana Stošljević koja je osnovala ordinaciju “Stošljević” kao i Prof. dr Miodrag Stošljević koji i danas obavlja lekarsku praksu. Trenutno u praktični rad sa pacijentima se uključio i Matija Stošljević, apsolvent Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, pa se ova dugogodišnja tradicija nastavlja i kroz treću generaciju stručnjaka.

Prof. dr Miodrag Stošljević po odsluženju vojnog roka istovremeno upisuje Medicinski i Defektološki fakultet, a nakon završetka oba fakulteta (prosečna ocena 9,54) upisuje magisterijum na Defektološkom fakultetu koji uspešno brani 1992. godine, da bi 1994. godine odbranio i doktorsku disertaciju čime je postao najmlađi doktor defektoloških nauka na prostorima bivše SFRJ.

Tokom svog naučnog angažovanja na beogradskom Univerzitetu objavio je više od 120 naučnih i stručnih radova, kao i 11 knjiga i monografija. Pored navedenog, a utor je 3 univerzitetska udžbenika i jednog udžbenika za VMŠ. Objavio je i jednu knjigu na grčkom jeziku, a radovi su mu štamapani na engleskom, grčkom i makedonskom jeziku.

Održao je niz predavanja po pozivu raznih domaćih i stranih organizacija (“Save the children”, “Handicap International”, “UNICEF” itd,). Bio je organizator i presedavajući međunarodne konferencije pod nazivom „Multidisciplinary approaches in special education and rehabilitation“ koja je okupila oko 500 učesnika iz čitave Evrope.

Član je većeg broja domaćih i stranih udruženja među kojima izdvajamo članstvo u britanskoj “Portage association” i Srpskom lekarskom društvu.

Osnivač je i prvi predsednik intersekcije za psihofiziološke poremećaje Srpskog lekarskog društva.
Redovni je profesor je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, a predavao je i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

U periodu 2004-2010 godine vršio je dužnost direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu gde i danas radi na mestu glavnog terapeuta.

Tokom svoga praktičnog rada lečio je više hiljada dece sa smetnjama u razvoju i danas je jedini lekar u Srbiji koji se kao terapeut bavi decom i omladinom sa psihofiziološkim poremećajima.

Dao je više desetina intervjua štampanim i elektronskim medijima u cilju edukacije stanovništva i prevencije nastanka smetnji u razvoju. Za ovu priliku izdvajamo neke od tih intervjua:

Intervjui

Intervju dr Stošljevića u kojem se pre svega govori o tome kako utvrditi razliku između razvojne disfazije i autizma!

Pored navedenog, bilo je reči o mucanju, tikovima, noćnom mokrenju i problemima u školovanju dece.

Intervju dr Stošljevića studentskom FASPER radiju u kojem je bilo reči o njegovom naučnom putu i problemima studenata.

Intervju dr Stošljevića na RTS-u o noćnom mokrenju.

Intervju u kojem dr Stošljević savetuje kako odabrati terapeuta i ustanovu ukoliko dete nije progovorilo do druge godine života. Za ovu priliku izdvajamo par saveta roditeljima koji imaju nameru da dete vode u privatne ustanove:

  1. Idealna privatna ustanova podrazumeva JEDNOG terapeuta (obično logopeda) koji radi u 30-50 kvm i koji ima uobičajenu opremu bez spektakularnih igračaka i drugih pomagala.
  2. Ne vodite dete u super opremljene ustanove sa većim brojem terapeuta i velikim brojem dece u tretmanu jer vaše dete NIJE BIZNIS! Dakle, čim vidite da ustanova ima više od 30-50kvm, da u njoj radi više logopeda, i da ima skupocenu opremu i igračke znajte da to nije mesto za vaše dete. Naš posao nije igra i ne može se obavljati u logoigraonici ili u kući deteta.

I najvažniji savet iz ovog intervjua. Obavezno prisustvujte tretmanu! Većina terapeuta će pod raznim izgovorima želiti da vas izbaci iz ordinacije i da ostane nasamo sa detetom te tako izbegne vaš uvid u tretman. Dakle, RODITELJI U ORDINACIJE, A NE U ČEKAONICE!

Ostali intervjui

Intervju doktora Stošljevića u „Blicu“ u kojem se govori o tome kako mucanje mora na vreme da se leči. Pored navedenog, reč je i o rezultatima istaživanja koja dokazuju da ima 2% mucanja u populaciji od 80.000 dece u 150 osnovnih škola u Beogradu.

Pročitaj više

Intervju doktora Stošljevića u „Blicu“ u kojem se govori o tome kako se mucanje uspešno leči i da ne postoji samo jedna metoda koja je 100% uspešna već se u lečenju treba kombinovati više metoda.

Pročitaj više

Tekst dr Stošljevića o tikovima u kojem se govori o definiciji tikova, oblicima tikova i kako se tikovi leče BEZ LEKOVA!

Pročitaj više

Intervju dr Stošljevića u “Politici” u kojem su prezentovani rezultati njegovog istaživanja da oko 10% mališana koji pohađaju vrtiće i osnovne škole na području opštine Voždovac ima problem sa noćnim mokrenjem.

Pročitaj više

Odabrane knjige

Udžbenik “Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima” predstavlja obaveznu literaturu za ispit. Studenti mogu potpuno besplatno preuzeti knjigu na ovom mestu.

Monografija “Učenici sa poteškoćama u učenju” govori o problemima mišljenja, percepcije, pamćenja, levorukosti, discipline itd. Pored navedenog, roditelji mogu da nađu savete za decu koja imaju noćno mokrenje, mucanje i tikove. Predstavlja obaveznu studentsku literature za kolokvijum.

Monografija “Noćno mokrenje” je jedinstvena knjiga na našem govornom prostoru. U njoj su detaljno obrađene vrste umokravanja, načini na koje dete uspostvalja kontrolu mokrenja, uzroci mokrenja itd. Namerno smo izbacili strane u kojima je prikazan detaljan plan lečenja jer je tokom deset godina postojanja ove knjige, pogrešnom interpretacijom, došlo do velike zloupotrebe naše metode, pa je veliki broj dece lečeno neadekvatno i parcijalno što nam je napravilo značajne probleme u svakodnevnom lečenju ove dece.