Predavanja i literatura

Intervjui

Intervju dr Stošljevića u kojem se pre svega govori o tome kako utvrditi razliku između razvojne disfazije i autizma!

Pored navedenog, bilo je reči o mucanju, tikovima, noćnom mokrenju i problemima u školovanju dece.

U ovom predavanju su prezentovane vežbe koje roditelji mogu raditi u kućnim uslovima kao i terapeuti na svom poslu. Vežbe je priredio dr Matija Stošljević i odnose se na svu decu koja zaostaju u govornom i psihomotornom razvoju kao što su specifični jezički poremećaj, autistični spektar, autizam, poremećaji ponašanja, emocija, percepcije, pamćenja, razumevanja, govora itd. Predavanje je podeljeno na dva dela. U prvom delu se obrađuju teorijski aspekti problema, a u drugom delu su data detaljna uputstva za izvođenje vežbi praćena odgovarajućim ilustracijama. Predavanje je i obavezni kolokvijum za studente Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu.

Predavanje pod nazivom “Lečenje dece koja kasne u govornom razvoju” Prof. dr Miodraga Stošljevića za studente druge godine FASPER-a. Predavanje je obavljeno na ovaj način zbog vanredne situacije u vezi sa pandemijom korona virusa.

 

Ovaj video predstavlja kratak pregled bitnih informacija vezanih za autizam. Osim ovih informacija, koje svaki roditelj sa autističnim detetom treba da zna, video sadrži i pregled metode prof. Stošljevića kojom se porodica Stošljević bavi od 1953. godine. Nadamo se da su prikazane informacije od pomoći. Dobar deo informacija preuzet je iz priručnika “Smernice za skrining, dijagnostiku i intervencije kod dece sa poremećajima iz spektra autizma” koji je izdat od strane Ministarstva zdravlja Republike Srbije 2018. godine

Literatura

Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima

Udžbenik “Osnovi specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima” predstavlja obaveznu literaturu za ispit. Studenti mogu potpuno besplatno preuzeti knjigu na ovom mestu.

Učenici sa poteškoćama u učenju

Monografija “Učenici sa poteškoćama u učenju” govori o problemima mišljenja, percepcije, pamćenja, levorukosti, discipline itd. Pored navedenog, roditelji mogu da nađu savete za decu koja imaju noćno mokrenje, mucanje i tikove. Predstavlja obaveznu studentsku literature za kolokvijum.

Noćno mokrenje

Monografija “Noćno mokrenje” je jedinstvena knjiga na našem govornom prostoru. U njoj su detaljno obrađene vrste umokravanja, načini na koje dete uspostvalja kontrolu mokrenja, uzroci mokrenja itd.

Lečenje dece atipičnog govornog i psihomotornog razvoja

U ovoj monografiji su prezentovane vežbe koje roditelji mogu raditi u kućnim uslovima kao i terapeuti u okviru svog posla. Vežbe je priredio dr Matija Stošljević i odnose se na svu decu koja zaostaju u govornom i psihomotornom razvoju.

Članci u novinama

Intervju doktora Stošljevića u „Blicu“ u kojem se govori o tome kako mucanje mora na vreme da se leči. Pored navedenog, reč je i o rezultatima istaživanja koja dokazuju da ima 2% mucanja u populaciji od 80.000 dece u 150 osnovnih škola u Beogradu.

Intervju dr Stošljevića u “Politici” u kojem su prezentovani rezultati njegovog istaživanja da oko 10% mališana koji pohađaju vrtiće i osnovne škole na području opštine Voždovac ima problem sa noćnim mokrenjem.

Tekst dr Stošljevića o tikovima u kojem se govori o definiciji tikova, oblicima tikova i kako se tikovi leče BEZ LEKOVA!