Kabinet dr Stošljević

O metodi

Metoda prof. Stošljevića

(Otvoreni sistem stimulacije humanog razvoja)

OSSHR je metoda edukativnog karaktera kojom se porodica Stošljević bavi još od 1953. godine. Tokom ovog dugogodišnjeg perioda našom metodom smo pomogli više od 100.000 dece i odraslih.

OSSHR podrazumeva da se stručnjak koji sprovodi metodu ne ograničava na unapred definisane postupke u radu sa decom i roditeljima već je otvoren za primenu svih stečenih znanja u skladu sa individualnim potrebama deteta i porodice. Iako je sistem sam po sebi otvoren on se čvrsto bazira na naučnim teorijama i činjenicama iz svih medicinskih i nemedicinskih disciplina koje se bave psihofiziološkim poremećajima u širem smislu. Metoda podrazumeva rad sa decom i njihovim roditeljima.

Cilj metode je dostizanje maksimalnih potencijala deteta u oblasti razmišljanja, emocija, društvenosti, motorike i govora, kao i prenošenje celokupnog znanja koje stručnjak poseduje roditeljima i starateljima, u cilju njihovog osposobljavanja za svakodnevni rad sa detetom.

O nama

Porodica Stošljević se bavi lečenjem dece i omladine sa govornim i psihofiziološkim smetnjama razvoja još od 1953. godine. Ubraja se u red nekoliko porodica u Evropi (uz porodicu Gucman u Nemačkoj) koje se bave lečenjem dece sa psihofiziološkim smetnjama i govornom patologijom kroz tri generacije.

Predavanja i literatura

Kontakt

Zdravlje vaše dece je naša misija

doktormatija@gmail.com

Kostolačka 59, Voždovac Beograd