O nama

  • Prvu generaciju stručnjaka su predstavljali:

Prof. dr Lazar Stošljević (1933-2015) je doktorirao na Karlovom Univerzitetu u Pragu koji je jedan od najznačajnijih Univerziteta na svetu, a potom je doktorirao i na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tako da je bio jedini defektolog u bivšoj SFRJ sa dva doktorata nauka.
Jedan je od osnivača Defektološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu kao i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
Osnovao je Službu za psihofiziološke poremećaje Regionalnog medicinskog centra u Mostaru i istu takvu službu u Tripoliju (Libija), a po pozivu tadašnjeg predsednika Libije, Muamera el Gadafija, počasni je građanin grada Tripolija.
Vršio je funkciju prodekana i dugogodišnjeg šefa katedre za Somatopediju na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
U Lazarovom naučnom opusu se nalazi veći broj udžbenika koji se i danas izučavaju na svim fakultetima u bivšoj SFRJ. Autor je više od 100 naučnih i stručnih radova koji su publikovani u najeminentnijim domaćim i stranim časopisima.
U svom pedagoškom radu je edukovao više od 10.000 stručnjaka koji danas rade u gotovo svim zemljama sveta. Bio je mentor više od 30 kandidata koji danas predstavljaju okosnicu nastavnog kadra na većini fakulteta koji proučavaju polja defektologije i logopedije.
I tako bi mogli unedogled nabrajati ustanove, gradove, zemlje, pacijente i njihove roditelje u kojima i među kojima je Prof. dr Lazar Stošljević ostavio neizbrisiv trag kroz 60 godina svoga predanog rada.

Prof. Nada Stošljević (1941-2011) je pionir logopedije u BiH. Njene postavke i tehnike u lečenju dece atipičnog razvoja do danas predstavljaju osnov logopedskog lečenja po kojem rade sadašnji naraštaji mladih logopeda.
Završila je dva smera na Defektološkom fakultetu (logopediju i oligofrenologiju).
Kao logoped je radila u svim tipovima ustanova u kojima je dala svoj ogroman doprinos, a to su redovne škole, specijalne škole i zdravstvene ustanova.
Bila je glavni logoped, a potom i dugogodišnji načelnik Službe za psihofiziološke poremećaje Regionalnog medicinskog centra u Mostaru.
Za 40 godina svoga rada, kao logoped, je lečila više od 10.000 dece sa prostora čitave bivše SFRJ.

  • Drugu generaciju stručnjaka predstavljaju:

Prof. dr Miodrag Stošljević po odsluženju vojnog roka istovremeno upisuje Medicinski i Defektološki fakultet, a nakon završetka oba fakulteta (prosečna ocena 9,54) upisuje magisterijum na Defektološkom fakultetu koji uspešno brani 1992. godine, da bi 1994. godine odbranio i doktorsku disertaciju čime je postao najmlađi doktor defektoloških nauka na prostorima bivše SFRJ.
Tokom svog naučnog angažovanja na beogradskom Univerzitetu objavio je više od 120 naučnih i stručnih radova, kao i 11 knjiga i monografija. Pored navedenog, autor je 3 univerzitetska udžbenika i jednog udžbenika za VMŠ. Objavio je i jednu knjigu na grčkom jeziku, a radovi su mu štampani na engleskom, grčkom i makedonskom jeziku.
Održao je niz predavanja po pozivu raznih domaćih i stranih organizacija (“Save the children”, “Handicap International”, “UNICEF” itd,). Bio je organizator i presedavajući međunarodne konferencije pod nazivom „Multidisciplinary approaches in special education and rehabilitation“ koja je okupila oko 500 učesnika iz čitave Evrope.
Član je većeg broja domaćih i stranih udruženja među kojima izdvajamo članstvo u britanskoj “Portage association” i Srpskom lekarskom društvu.
Osnivač je i prvi predsednik intersekcije za psihofiziološke poremećaje Srpskog lekarskog društva.
Redovni je profesor je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu, a predavao je i na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.
U periodu 2004-2010 godine vršio je dužnost direktora Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju u Beogradu, a nakon toga je bio i glavni terapeut.
Tokom svoga praktičnog rada lečio je više hiljada dece atipičnog razvoja i danas je, uz dr Matiju Stošljevića, jedini lekar u Srbiji koji se kao terapeut bavi decom i omladinom sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom.

Dr Mirjana Stošljević je takođe završila dva fakulteta (Medicinski i Defektološki). Radila je u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović”. Nakon toga je radila u Srednjoj medicinskoj školi na Zvezdari gde je paralelno pohađala i specijalizaciju iz pedijatrije. Nakon ovoga aganžmana 2001. godine je otvorila Ordinaciju “Stošljević” u kojoj je bila i prvi direktor. Proglašena je 2002. godine za jednu od najuspešnjih ženskih privrednica u oblasti zdravstva. Tokom svoje dugogodišnje karijere najviše se bavila noćnim mokrenjem, mucanjem i tikovima kod dece i omladine.

  • Treću generaciju stručnjaka predstavlja:

Dr med. Matija Stošljević je završio Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu i trenutno se nalazi na studijama psihologije. Vlasnik je i glavni terapeut Kabineta “Stošljević” od 2019. godine.
Izdao je knjigu (Lečenje dece atipičnog govornog i psihomotornog razvoja). Pored navedenog autor i koautor je većeg broja stručnih i naučnih radova iz oblasti kašnjenja u govornom i psihomotornom razvoju dece. U praksi je radio sa više hiljada dece iz domena kojim se bavi. Licencirani je terapeut i instruktor za metodu “Otvoreni sistem stimulacije humanog razvoja”.